Welcome to official Program “Voices For Life Center” “Trung Tâm Tiếng Hát Để Đời ” Our Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCpFhyDl4vQ-241kDB3ekmaA/videos

Mục đích của Chúng tôi muốn Bảo tồn và phát triển văn hóa Việt Nam bằng cách Tạo ra Hằng tháng Chương Trình “Tiếng Hát Để Đời” để share với con em chúng ta cùng xem  và yêu thích hát nhạc viêt.
ĐÂY LÀ KÊNH TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN GIỚI THIỆU VÀ QUẢNG BÁ NHỮNG TINH HOA CỦA NỀN ÂM NHẠC  VIỆT NAM.
Chương Trình “Voices For Life Center” is an FREE Live show Every 3 months to our participants. This could not be done without the support of our generous sponsors.
Sponsorship opportunities start at $1.00 If you would like to contribute more towards this unique event, we are very happy to accept!

“Trung Tâm Tiếng Hát Để Đời “, We open MIC for Vietnamese Community & everyone on the planet.

“Trung Tâm Tiếng Hát Để Đời “ Tham Gia Call Ban tổ chức  Thanh Tuan Anh Cell (213) 293-5272

Every 3 Months Chương Trình “Trung Tâm Tiếng Hát Để Đời” Ofice (213) 293-5272
Program “Voices For Life” no age limit!
Chúng tôi cần người hay hát không giới hạn tuổi ở khắp mọi nơi xin liên lac qua Our Home: tienghatdedoi.com

Watch many shows on your mobile web: http://tienghatdedoi.com/videos

“Trung Tâm Tiếng Hát Để Đời “

Thân Ái Kính Mời
For those people who live a way from Arizona.
We have a program call green screen you can record on your phone with background green screen email us your video we edit replace with any  stage backround for FREE when you are member of  “Hội Người Viet Yêu Âm Nhạc” Please xem chi tiet at : http://tienghatdedoi.com/vn

Albums

Some music albums

Events

Program “Voices For Life “
Chương Trình “Tiếng Hát Để Đời”

Press

Blog

News & updates